The Grid template

Kiinteistön sähköverkkoon liitettävät aurinkovoimalaitokset

Tarjottavat palvelut

YLEISTÄ 

Tarjoamme aurinkosähkövoimaloiden konsultointi-, suunnittelu-, hankinta-, asennus-, ja käyttöönottopalveluita. Käytämme voimaloissamme tunnettuja ja laadukkaita verkkoliityntälaitteita, esim. SMA (www.sma.de), Kaikki käyttämämme aurinkopaneelit ovat vähintään valmistajan lupaamalla 10 vuoden takuulla. Paneelien kiinnitykseen käytämme laadukkaita Schletter:n (www.schletter.de) kiinnitysjärjestelmiä.

ASUINKIINTEISTÖJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT  (Pn = 1-5 kWp)

 1)  Luvanhaku voimalaitokselle verkkoyhtiöltä sisältäen tarvittavan teknisen spesifikaation, hinta 200 € (sis. alv. 24 %).

 2)  Aurinkovoimalaitoksen hankinta ja suunnittelu: Kaakon voimatekniikka suunnittelee ja myy aurinkosähkövoimaloita päivän hintaan. Järjestelmiä ja niiden hintoja voi katsoa osoitteesta: http://www.photovoltaik-shop.com/. Suunnittelemme ja välitämme asiakkaalle järjestelmiä Saksasta päivän hintaan. Suunnittelu sisältää sopivien aurinkopaneelien, invertterin, kaapeloinnin, liittimien ja kiinnitysjärjestelmän valinnan sekä tilauksen. 

Hinta = (Veroton hinta Saksassa + kuljetus asiakkalle + alv 24%)* 1.1

3)  Laitteiston asennus- ja käyttöönotto tuntihintaan 50 €/h (sis. alv. 24 %). Asennusaika on riippuu paikasta ja järjestelmästä ollen esimerkiksi 8-16 h.  Asennuksen toteuttamisesta ja siihen liittyvästä työnajosta asiakkaan kanssa on mahdollista sopia joustavasti. 

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT (Pn > 5 kWp)

4) Yllä esitettyjen palvelujen lisäksi konsultointi- ja suunnittelupalvelut. 

Aurinkosähkövoimala ja sen toteuttamisprosessi

TAUSTAA

Kiinteistön sähköverkkoon kytkettävä aurinkovoimalan avulla voit tuottaa omaan käyttöösi sähköenergiaa. Auringon säteilystä tuotettu sähköenergia vähentää suoraan ostettavan sähköenergiaan tarvetta.  Aurinkosähkövoimala toimii automaattisesti kiinteistön sähköjärjestelmän rinnalla (kuva 1). Voimalan verkkoliityntälaite muuntaa paneelien tuottaman tasavirran vaihtovirraksi, optimoi paneeleilta saatavan tehon, ja vastaa laitteiston suojaamisesta sekä automaattisesta sähköverkosta erottamisesta jakeluverkon vikatilanteissa. Verkkoliityntälaitteen toteuttamaan suojaukseen ja verkosta erottamiseen liittyvät tekniset ominaisuudet on standardoitu monissa Euroopan maissa maakohtaisilla toteutusstandardeilla, jonka mukaisuuden verkkoliityntälaitteen valmistaja takaa. 

Voimaloissa käytettävät aurinkopaneelit pohjautuvat nykyisellään pääsääntöisesti yksi- ja monikidepiikennoihin. Molemmilla saavutetaan keskimäärin noin 15 % hyötysuhde muunnettaessa auringon valotehoa sähkötehoksi. Aurinkopaneelit ovat pitkäikäisiä. Niiden valmistajat takaavat yleisesti, että 80 % tehosta on vielä jäljellä 25 vuoden käyttöiän jälkeen. Paneelit ovat mekaaniselta rakenteeltaan melko kestäviä. Esimerkiksi Euroopassa myytäville aurinkopaneeleille luvataan tyypillisesti lumikuorman kestoksi 5400 Pa/paneeli. Kosteuden pääsy aurinkopaneelin sisään on estetty laminoimalla paneelin rakenne vesitiiviiksi, tiivistämällä liitoskotelo sekä käyttämällä tiivistettyjä ja standardoituja kaapeliliittimiä.

Aurinkovoimalaitoksen periaatekuva

Kuva 1. Kiinteistön sähköverkon rinnalla toimiva aurinkosähköjärjestelmä.

AURINKOSÄHKÖN TUOTANTO SUOMESSA

Suomen olosuhteissa esimerkiksi kiinteistön katolle asennettava aurinkosähköjärjestelmä voi tuottaa parhaimmillaan asennettua aurinkopaneelineliötä kohden vuodessa 120 kWh. Siten 1 MWh (n. 15-20% kaukolämmitteisen pientalon sähkön vuosikulutuksesta) tuottaminen vaatii minimissään noin 8-9 m2 verran aurinkopaneeleita. Tämä vastaa aurinkosähkövoimalaa, jonka nimellisteho (Wp) on noin 1200 Wp.

Paneelineliötä kohden saatava vuosienergia on Suomessa suurin piirtein vastaava kuin Saksassakin. Tampereella vuosina 2006-2007 mitattu kiinteästi asennetun aurinkopaneelin tuotannon vuosijakauma on esitetty kuvassa 2. Sen perusteella Suomen olosuhteissa aurinkopaneelit tuottavat sähköenergiaa melko tasaisesti maaliskuusta lokakuuhun. Sen sijaan tuottoa ei juurikaan saada ainoastaan marras-, joulu- ja tammikuussa. Syinä tähän ovat päivän lyhyys, pilvisyys ja lumipeite paneelien päällä..

tuotannon jakaantuminen

Kuva 2. Mitattu aurinkosähköpaneelin vuosituotanto ja sen jakauma Tampereella (Lähde:Jukka Kitunen, Aurinkosähkön soveltuvuus hajautettuun energiantuotantoon Suomessa. diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, 2007)

AURINKOSÄHKÖVOIMALAITOKSEN TOTEUTUSPROSESSI

Aurinkosähkövoimalaitoksen toteutus jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1) Luvan haku sähköverkkoyhtiöltä ja rakennusvalvonnalta, 2) laitteiston hankinta ja asennus, 3) Käyttöönottotarkastus ja sopiminen energiayhtiön kanssa mahdollisesti tuotetun ylijäämäsähkön käsittelystä. Prosessi on kuvattu pääpiirteittäin kuvassa 3. Asiakkaan sähköverkkoyhtiöltä on pyydettävä lupa liittää laitteisto verkkoon, joka verkkoyhtiön on Sähkömarkkinalain perustella myönnettävä. Tämän lisäksi kunnan rakennusvalvontaan on mahdollisesti tehtävä ilmoitus tai haettava lupa asennettaville aurinkopaneeleille. Luvan haun jälkeen seuraa laitteiston hankinta ja siihen liittyvät asennukset. Tämän jälkeen voidaan toteuttaa käyttöönottotarkastus aurinkovoimalalle ja sopia asiakkaan energiayhtiön kanssa mahdollisesti tilapäisesti syntyvän ylijäämäsähkön luovuttamisesta tai myymisestä.

Investoitiprosessi

Kuva 3. Aurinkosähkövoimalaitoksen toteutusprosessin kuvaus.


Yhteystiedot

Kaakon voimatekniikka Oy, Pienniemenkatu 24, 53850 Lappeenranta

Toimitusjohtaja: Tuomo Lindh, puh. +358 400 705 961

email: myynti@voimatekniikka.fi